Средња школа - Лукијан Мушицки


Р.Б. ИМЕ ПРОФЕСОРА ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ

А смена

време посета родитеља

Б смена

време посета родитеља

1. Миломир Радић Директор понедељак 10:00-12:00 понедељак 10:00-12:00
2. Александра Скенџић Српски језик и књижњвност понедељак 11:45-12:35 понедељак 14:20-15:05
3. Маријана Радовановић Српски језик и књижњвност петак 11:45-12:30 среда 17:00-17:45
4. Наташа Томић-Симић Српски језик и књижњвност уторак 17:00-17:45  
5. Силвиа Кантар Фараго Мађарски језик и књижњвност понедељак 13:30-14:15 понедељак 10:00-10:45
6. Путић Слободан Руски језик четвртак 09:00-10:25  
7. Душан Русмир Верска настава среда 11:45-12:30 среда 13:30-15:05
8. Весна Поповић Енглески језик четвртак 16:10-16:55  
9. Бојана Зец Немачки језик среда 13:30-14:15 среда 12:35-13:20
10. Марија Куљић Устав и право грађана, социологија уторак 13:30-14:15 уторак 13:30-14:15
11. Биљана Лазић Историја четвртак 12:35-13:20 петак 12:35-13:20
12. Дијана Пролић Географија, Економска географија среда 10:00-10:45 четвртак 17:00-17:45
13. Бене Обрадовић Катарина Ликовна култура среда 11:45-12:30 среда 14:20-15:05
14. Јанко Павлис Физичко васпитање   понедељак 16:00-18:00
15. Милорад Мишковић Физичко васпитање четвртак 13:30-19:25 четвртак 07:15-10:45
16. Милан Пантош Физичко васпитање уторак 16:00-16:45 уторак 10:00-10:45
17. Милан Јулинац Математика четвртак 11:45-12:30 четвртак 15:20-16:05
18. Ангела Штајер, замена Диана Репаши Математика понедељак 14:15-15:05 понедњљак 11:50-12:3,5
19. Лара Берић Математика понедељак 17:00-17:45 понедељак 10:50-11:45
20. Љиљана Симовић Хемија уторак 10:00-10:45 понедељак 17:00-17:45
21. Стевка Станчић Пословна информатика, Рачунарство и информатика петак 15:05-15:55 петак 07:15-08:00
22. Мартина Јањанин Основе електротехнике, Рачунарство и информатика четвртак 10:00-11:00 четвртак 16:00-18:00
23. Штајер Атила Рачунарство и информатика понедљак 12:35-13:20 пондељак 13:30-14:15
24. Јунг Јожеф Машинска група предмета, Техничка физика, Машинска група предмета четвртак 12:35 -13:20 четвртак 14:20 -14:05
25. Веребељи Ласло Практична настава и машинска група предмета уторак 10:00-10:45 уторак 16:10-16:45
26. Звездан Живановић Машинска група предмета уторак 13:10-14:15 уторак 13:30-14:15
27. Мирослава Гогић Економска група предмета петак 17:45-18:20 уторак 17:45-18:30
28. Тамара Дејановић Економска група предмета понељак 17:00-17:45 понедељак 10:50-11:45
29. Дражена Алексић Економска група предмета петак 13:30-14:15 четвртак 16:10-16:55
30. Едит Кошут Практична настава-фризери петак 13:00-14:00 петак 13:00-14:00
31. Гордана Тот Енглески језик уторак 14:00-14:30 уторак 14:00-14:30
32. Сања Јовановски Практична настава-фризери среда 08:50-11:45 среда 13:30-17:45
33. Кокаи Анико Психологија среда 08:00-08:45 среда 17:50-18:35
34. Богданка Тарбук Практична настава четвртак 10:30-11:00

четвртак 09:30-10:15

35. Гордана Љубичић Екологија и заштита животне средине четвртак 09:10-9:55 четвртак 15:20-16:05
36. Фехер Ержебет Екологија и заштита животне средине, Биологија среда 12:30-13:00 петак 13:00-14:20
37. Катица Веђелек Верска настава уторак 16:05-17:00 уторак 10:00-10:45
38. Нада Срећков Педагог пон.-пет -09:00-15:00 пон.-пет.- 09:00-15:00
39. Јелена Радић Физика
40. Марта Лакатош Музичка уметност среда 10:00-10:45 среда 16:00-16:55
41. Марија Куљић Социологија четвртак 14:20-15:05 среда 09:20-10:05
42. Ђармати Балаж Историја, практична настава петак 17:50-18:35 петак 11:00-11:45
43. Чорба Ева Хемија петак 15:05-15:20 среда 13:30-14:15
44. Лендак Кабок Каролина , замена Чаба Варга Право уторак 13:30-14:15 четвртак 13:30-14:15
45. Фехер Анико Хемија среда 09:30-10:00 среда 14:45-15:20
46. Снежана Петковић-Бумбић Енглески језик четвртакк 11:45-12:30 уторак 16:10-16:55
47. Валентина Ковачевић Економска група предмета понедељак 16:00-16:55 понедељак 10:00-10:45
48. Нада Душановић Лазић Право уторак 15:05-15:55 уторак 10:45-11:15
49. Кристина Томишић, замена Николина Болић Практична настава са технологијом рада понедељак 11:45-12:30
50. Љиљана Бабић Станковић Анатомија, Прва помоћ понедељак 12:30-13:20 понедељак 12:30-13:20
51. Розалија Буш Помоћно особље
52. Пасти Розалија Помоћно особље    
53. Станислава Марковић Правник    
54. Милица Анушић Помоћно особље    
55. Нади Каталин Помоћно особље    
56. Драгана Станојевић Помоћно особље    
57. Сава Олић Помоћно особље    
58. Срђан Зорић Домар
59. Петар Ђукић Обезбеђење    
60. Биљана Бањац Латински    
61. Синиша Шарић Логика са етиком    
62. Милко Кузман Машинска група предмета    
63. Марија Аладич Физика, Рачунарство и информатика    
64. Каролина Пакаи противпожарац    
65. Јелена Ћосић Рожа математика    
66. Радивоје Петровић Машинска група предмета    
67. Анико Тот Енглески језик    
68. Смиљка Софреновић Српски језик и књижевност