Средња школа - Лукијан Мушицки

 

Испитна питања за ванредне ученике по предметима:

1.

Књиговодство - трећа година фризери
2.
Српски језик и књижевност -прва година
3.
Српски језик и књижевност -друга година
4.
Српски језик и књижевност -трећа година
5.
Српски језик и књижевност - четврта година
6.
Фризери - Практична настава са технологијом рада-прва година
7.
Фризери - Практична настава са технологијом рада-друга година
8.
Фризери - Практична настава са технологијом рада-трећа година
9.
Фризери -завршни испит
10.
Пословна економија - први и други разред
11.
Историја
12.
Грађанско васпитање
13.
Рачунарство и информатика први разред - економисти
14.
Пословна информатика трећи разред - економисти
15.
Пословна информатика четврти разред - економисти
16.
Физика - прва и друга година
17.
Основи електротехнике - друга година
18.
Хемија - прва година фризери
19.
Хемија - друга година фризери
20.
Познавање препарата - прва година фризери
21.
Познавање препарата - друга година фризери
22.
Географија - прва година оператер машинске обраде, фризер, педикир, маникир
23.
Енглески језик - 2.година женски фризер
24.
Комерцијално познавање робе - Економски техничар, други разред
25.
Социологија - 3. разреда IV степен
26.
Устав и права грађана