Средња школа - Лукијан Мушицки


Упис у први разред школске 2019/20.г.
   
На српском наставном језику уписујемо у први разред:
 
  ГИМНАЗИЈА
*
општи тип - четврти степен 30
*
гимназија за ученике са посебним способностима за информатику- четврти степен 20
  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
*
финансијски администратор- четврти степен 30
 
  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
*
оператер машинске обраде - трећи степен 15
*
механичар моторних возила- трећи степен 15
 
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
*
женских фризера - трећи степен 15
*
педикир и маникир - трећи степен 15
   
На мађарском наставном језику уписујемо у први разред:
   
  ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
*
техничар заштите од пожара - четврти степен 30
   
  МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
*
оператер машинске обраде - трећи степен 15
*
механичар моторних возила- трећи степен 15