Средња школа - Лукијан МушицкиНаставни планови и програми и препоручени уџбеници
 
Гимназија - општи тип - наставни план и програм - PDF формат
Списак уџбеника за први разред гимназије:

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 1за први разред гимназије и средњих стручних школа

(890 дин.)

Наташа Станковић – Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић

„Нови логос“

2. Енглески језик

N ew Opportunities Pre-Intermediate (1100 дин.)

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

 

3. Немачки језик

 

Немачки језик за 1. разред средње школе (732,60 дин.)

Тома Мирица

„ЗУНС“, Београд

4. Латински језик

Латински језик 1 за први разред гимназије (913 дин.)

Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић

„ЗУНС“, Београд

5. Историја

 

Историја за 1. разред гимназије (803 дин.)

Душан Илијин, Татјана Катић

„ЗУНС“, Београд

6. Географија

 

Географија 1, уџбеник за 1. разред гимназије (690 дин.)

В. Ковачевић,

Б. Младеновић, Кљајић

„Клет“

7. Биологија

 

Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе

(836 дин.)

Радиша Јанчић, Мирко Цвијан, Нада Шербан

„ЗУНС“, Београд

8. Математика

 

Математика 1, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије (890 дин.)

Небојша Икодиновић

„Клетт“

9. Физика

 

•  Физика за први разред гимназије (775,50 дин.)

 

2.Физика 1 збирка задатака и тестова за први разред гимназије (700 дин.)

Милан Распоповић

 

Наташа Чалуковић

„ЗУНС“, Београд

 

„Круг“

10. Хемија

 

1. Општа хемија за први разред средње школе (605 дин.)

 

2. Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе

(440 дин.)

С. Ђукић,

Р. Николајевић, М. Шурјановић

 

Радивој Николајевић, Милена Шурјановић

„ЗУНС“, Београд

11. Рачунарство и информатика

 

Информатика и рачунарство - у џбеник за  први разред гимназије (900 дин.)

др Филип Марић

„Клет“

12. Музичка култура

 

Музичка култура 1- у џбеник музичке културе за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназија општег типа (710 дин.)

Александра Паладин

„Нови логос“

13. Ликовна култура

Ликовна култура 1 -уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа (760 дин.)

Марина Чудов

„Клет“

14. Руски језик

„До встречи в России 1 “ - руски језик за први разред гимназије (1347,50 дин.)

Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

„ЗУНС“, Београд

 
Списак уџбеника за други разред гимназије:

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 2за други разред гимназије и средњих стручних школа (890 дин.)

Бошко Сувајџић, Наташа Станковић – Шошо, Александра Угреновић

„Нови логос“

2. Енглески језик

Остаје исти уџбеник који сте користили у првом разреду

( N ew Opportunities Pre-Intermediate)

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

 

3. Немачки језик

 

Немачки језик за 2. разред гимназије и угоститељско-туристичке школе

други страни језик (друга година учења) (605 дин.)

Живота Филиповић

„ЗУНС“, Београд

4. Руски језик

„До встречи в России 2“ - руски језик за 2. разред гимназије и средње стручне школе (1155 дин.)

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

„ЗУНС“, Београд

5. Латински језик

Латински језик 2 за други разред гимназије (557 дин.)

Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

„ЗУНС“, Београд

6. Историја

 

Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено језичког смера (799,70 дин)

Катарина Митровић

„ЗУНС“, Београд

7. Географија

 

Географија 2, уџбеник за 2. разред гимназије (740 дин.)

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„Клет“

8. Биологија

 

Биологијаза 2. рзред гимназије општ ег смера (1034 дин .)

Бригита Петров,

Милош Калезић,

Радомир Коњевић

„ЗУНС“, Београд

9. Математика

 

Математика 2, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије (890 дин)

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Алексић

„Клет“

10. Физика

 

1. Физика за 2. разред гимназије - општи и друштвено-језички смер (687,50 дин)

 

 

2.Физика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије (650 дин)

Ј. Шетрајчић Ј, М. Распоповић и З. Распоповић

 

Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург

 

„ЗУНС“, Београд

 

„Круг“

11. Хемија

 

Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке (715 дин)

Снежана Рајић

„ЗУНС“, Београд

12. Рачунарство и информатика

 

Информатика 2 - уџбеник за други разред гимназије (870 дин)

Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин

„Клет“

13. Музичка култура

 

Музичка култура 2 уџбеник музичке културе за 2. разред гимназије природно – математичког смера и гимназија општег типа (

 

Александра Паладин

„Нови логос“

14. Ликовна култура

Ликовна култура 2 - уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа (760 дин)

Лидија Жупанић Шуица

„Клетт“

15. Психологија

 

Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред средњих стручних школа (890 дин)

Биљана Милојевић Апостоловић

„Нови логос“

 
Списак уџбеника за трећи разред гимназије

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 3за трећи разред гимназија и средњих стручних школа (890 дин.)

Бошко Сувајџић, Наташа Станковић – Шошо, Мина Ђурић

„Нови логос“

2. Енглески језик

N ew Opportunities Intermediate

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

 

3. Немачки језик

 

Немачки језик за 3. разред гимназије и угоститељско-туристичке школе

други страни језик, трећа година учења (605 дин.)

Живота Филиповић

„ЗУНС“, Београд

4. Филозофија

 

 

 

5. Историја

 

Историја за 3. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

(686 дин.)

Бонџић Драгомир, Николић Коста

„ЗУНС“, Београд

6. Географија

 

Географија 3, уџбеник за 3. разред гимназије (780 дин.)

В.Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић

„Клет“

7. Биологија

 

Биологија 3, уџбеник за 3 . разред гимназије општег смера

(913 дин . )

Г . Цвијић,

Ј . Ђорђевић,

Н . Недељковић

 

„ЗУНС“, Београд

8. Математика

 

Математика са збирком задатака за 3. разред средње школе (605 дин.)

Јован Д. Кечкић

„ЗУНС“, Београд

9. Физика

 

1. Физика за 3. разред гимназије - општи и природно-математички смер (1100 дин.)

 

 

2.Физика 3 -Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије (650 дин.)

Милан Распоповић

 

 

Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург

 

„ЗУНС“, Београд

 

„Круг“

10. Хемија

 

Органска хемија 3 (870 дин.)

Татјана Недељковић

„Нови логос“

11. Рачунарство и информатика

 

Информатика 3 - уџбеник за трећи разред гимназије (930 дин.)

Филип Марић

„Клет“

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМАНЗИЈЕ

за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 1за први разред гимназије и средњих стручних школа

(890 дин.)

Н. Станковић – Шошо,

Б. Сувајџић, С. Петаковић

„Нови логос“

2. Енглески језик

N ew Opportunities Pre-Intermediate (1100 дин.)

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

3. Историја

 

Историја за 1. разред гимназије (803 дин.)

Душан Илијин, Татјана Катић

„ЗУНС“, Београд

4. Географија

 

Географија 1, уџбеник за 1. разред гимназије (690 дин.)

В. Ковачевић,

Б. Младеновић, Кљајић

„Клет“

5. Музичка култура

 

Нема

 

 

6. Физика

 

•  Физика за први разред гимназије (775,50 дин.)

 

2.Физика 1 збирка задатака и тестова за први разред гимназије (700 дин.)

Милан Распоповић

 

Наташа Чалуковић

„ЗУНС“, Београд

 

„Круг“

7. Хемија

 

1. Општа хемија за први разред средње школе (605 дин.)

 

2. Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред гимназије и средње школе

(440 дин.)

С. Ђукић,

Р. Николајевић, М. Шурјановић

 

Радивој Николајевић, Милена Шурјановић

„ЗУНС“, Београд

8. Математика

 

биће накнадно изабран

 

 

9. Примена рачунара

нема

 

 

10. Програмирање

нема

 

 

11. Рачунарски системи

нема

 

 

 

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил:ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Наставни план и програм -

Списак уџбеника за први разред:

 

Област: ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - мађарски језик

Наставни план и програм - PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Мађарски језик и књижевност:

Српски језик као нематерњи: 1. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Српска књижевност и језик - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа" ; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства" 2. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Радна свеска - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа"; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"

Страни језик: Енглски језик - New Opportunities pre-intermediate, Pearson Longman
Историја: A tananyagot a szaktanár biztosítja a diákok számára
Музичка уметност:
Математика: Збирка задатака из математике 1, Мр Вене, Т. Богослав, Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика, Никола Клем, Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике, Београд(2002)
Географија:
Физика:
Биологија:
Општа и неорганска хемија:
Познавање материјала:
Ватрогасне справе и опрема :

Подручје рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР

Наставни план и програм, општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Женски фризер - Педикир и маникир, 1. разред

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР

УЏБЕНИК

КАТАЛОШКИ БРОЈ

1.

Српски језик и књижевност

Љ. Николић, Б. Милић

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

Издавач: ЗУНС.

21109

2.

Страни језик-Енглески језик

1. К. Ковачевић,

Г. Марковић

1. Imroving English 1 Енглески језик + ЦД Девета година учења 2.прештампано издање Издавач: Завод за уџбенике, Београд, 2015-2017.

21030

 

2

Немачки језик

Т. Мирица

Немачки језик

21141

2

Руски језик

Вићентић, Папрић, Лазаревић-Вуловић

Руски језик

уџбеник + ЦД

21035

4.

Историја

Милутин Перовић, Новица Бојовић

Историја за први разред, трогодишње стручне школе

21119

5.

Физичко васпитање

-

-

-

6.

Математика

Р.Деспотовић,Р.Тошић

Б. Шешеља

Математика за први разред средње школе

 

7.

Рачунарство и информатика

Н. Клем

Рачунарство и информатика

21169

8.

Географија

М.Бубало-Живковић, Б.Ђерчан, Д.Максимовић

Географија Србије за први разред стручне школе

 

9.

Физика

Д.Ивановић, М.Распоповић

Физикаса збиром задатака за први разред средње школе

 

10.

Хемија

С.Ђукић, Р.Николајевић, М. Шурјановић

Општа хемија за први разред средње школе

21188

11.

Екологија и заштита животне средине

Иво Савић

Вељко Терзија

Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа

21570

12.

Познавање препарата -женски фризер

Сенка Мазић

ПРЕПОРУКА:

Сенка Мазић

Живорад Ниџовић

Познавање материјала за први разред средње школе

Козметологија

21922

12

Познавање препарата- педикир-маникир

Сенка Мазић

ПРЕПОРУКА:

Сенка Мазић

Живорад Ниџовић

Познавање материјала за први разред средње школе

Козметологија

21922

13.

Основе анатомије и физиологије

Иван Анђелковић, Александар Стојковић, Александар Илић

Основе анатомије и физиологије за први разред средње школе

21930

14.

Практична настава са технологијом рада -женски фризер

Матовић Светлана

 

ПРЕПОРУКА:

Дино Пекарић

Практичну наставу са технологијом рада 1

Фризер,козметичар и власуљар-Сарајево (стручна књига за све три године)

 

14

Практична настава са технологијом рада - педикир-маникир

-

-

-

15.

Верска настава

 

 

 

15

Грађанско васпитање

 

 

 

 

Женски фризер - Педикир и маникир, 2. разред

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР

УЏБЕНИК

КАТАЛОШКИ БРОЈ

1.

Српски језик и књижевност

Љ.Николић,

Б. Милић

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе

Издавач: ЗУНС.

22109

2.

Страни језик-Енглески језик

Г.Марковић,

К. Ковачевић

1. Improving English 2 Енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа Десета година учења Издавач: Завод за уџбенике, Београд, 2015.

22030

2 .

Немачки језик

Узелац, Симић

Немачки језик за други разред средње школе

221411

2

Руски језик

Терзић, Межински

Руски језик за други разред средње школе

22135

3.

Музичка уметност

-

-

-

4.

Ликовна култура

Лидија Жупанић-Шулц

Ликовна култура за други разред средње школе

 

5.

Физичко васпитање

-

 

 

6.

Математика

Слободанка Кекић, Јован Кекић, Оливера Стојковић

Математика за други разред средње школе

 

7.

Физика

Д.Ивановић, С.Божин, М.Распоповић

Физикаса збиром задатака за други разред средње школе

 

8.

Хемија

Момчило Јоветић

Неорганска хемија за други разред средње школе

21190

9.

Познавање препарата - женски фризер

Сенка Мазић

ПРЕПОРУКА:

Сенка Мазић

Живорад Ниџовић

Познавање материјала за први разред средње школе

Козметологија

21922

9

Познавање препарата- педикир-маникир

Сенка Мазић

ПРЕПОРУКА:

Сенка Мазић

Живорад Ниџовић

Познавање материјала за први разред средње школе

Козметологија

 

10.

Хигијена

М.Николић, Р.Коцјанчић,

Хигијена са здравственим васпитањем за други разред средње школе

21727

11.

Психологија

Б.Кузмановић,

И. Штајнбергер

Психологија за трећи разред средње школе

23709

12.

Практична настава са технологијом рада - женски фризер

Матовић Светлана

 

ПРЕПОРУКА:

Дино Пекарић

Практична настава са технологијом рада 2

Фризер,козметичар и власуљар-Сарајево (стручна књига за све три године)

22861

1 2

Практична настава са технологијом рада - педикир-маникир

-

-

-

13.

Прва помоћ (блок настава)

Радошевић, Солдатовић, Лепир

Прва помоћ за други разред средње школе

21928

14.

Верска настава

 

 

 

1 4

Грађанско васпитање

 

 

 

 

Женски фризер - Педикир и маникир, 3. разред

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР

УЏБЕНИК

КАТАЛОШКИ БРОЈ

1.

Српски језик и књижевност

Љ.Николић,

Б. Милић

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе - Издавач: ЗУНС.

22109

2.

Страни језик-Енглески језик

К.Ковачевић, Г. Марковић

1. Improving English 3 + ЦД Енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа Једанаеста година учења Издавач: Завод за уџбенике, Београд, 2016.

23030

2 .

Немачки језик

Узелац, Симић

Немачки језик за трећи разред средње школе

221411

2

Руски језик

Терзић, Межински

Руски језик за трећи разред средње школе

22135

3 .

Физичко васпитање

-

-

 

4 .

Хемија

Александра Стоиљковић

Хемија за трећи разред средње школе

21190

5.

Устав и право грађана

Славко Тадић

Устав и права грађана за трећи разред средње школе

23116

6.

Основе дерматологије

Сава В. Константиновић, Невенка Мартиновић

Дерматологија са негом за трећи и четврти разред средње школе

 

7.

Књиговодство

Вера Живковић

Књиговодство за трећи разред средње школе

 

8.

Естетско обликовање фризура

Даница Ракочевић

Естетска струка за трећи разред средње школе

 

8.

Естетско педикирско и маникирско обликовање

Даница Ракочевић

Естетска струка за трећи разред средње школе

 

9.

Практична настава са технологијом рада - женски фризер

ПРЕПОРУКА:

Дино Пекарић

Фризер,козметичар и власуљар-Сарајево (стручна књига за све три године)

9.

Практична настава са технологијом рада - педикир-маникир

-

-

-

10.

Верска настава

 

 

 

1 0.

Грађанско васпитање

 

 

 

 

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА -српски језик

Образовни профил: ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ и БРАВАР ЗАВАРИВАЧ

Наставни план и програм , општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Српски језик и књижевност: "Читанка са књижевнотеоретским појмовима за први разред средње школе", Босиљка Милић, Љиљана Николић; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"

Страни језик:

Руски језик - Руски језик за први разред средње школе, Марија Мажински, Александар Терзић

Енглески -Improving English 1+CD - за први разред стручних средњих школа, Катарина Ковачевич, Гордана Марковић

Историја:

за први разред трогодишњих стручних школа, Милутин Перовић, Новица Бојовић

Географија:

Географија за I и II разред средњих стручних школа, Мирко Грчић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006. година

Математика: Математика за први разред средње школе,ЗУНС, Београд, Томић, Деспотовић

Рачунарство и информатика:

Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Никола Клем; Завод за уџбенике;Београд 2012.године или

Информатика за први разред гимназије, др. Филип Марић, Клет

Географија:

Географија Србије -уџбеник за стручне школе , аутори:Милка Бубало-Живковић,Бојан Ђерчан,Даринка Максимовић.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

Техничко цртање:

Техничко цртање са нацртном геометријом, Завод, Београд, 2013., Душан Ђорђевић

Машински Материјали:

Машински материјали за првиразред машинске школе, Завод, 2010. Седлак, Шијачки-Жеравић, Милосављевић

Техничка механика:

Механика за први разред, Завод, 2005, Раде Раонић

Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама:

Технологија обраде 1, Завод, 2010. Стеван Смић, Звонко Симић

Машинска обрада на конвенционалним машинама:

Практична настава за први разред машинских школа, Завод, 2007. Група аутора

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА -мађарски језик

Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР, ИНСТАЛАТЕР, ЗАВАРИВАЧ

Наставни план и програм , општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Мађарски језик и књижевност:
Српски језик као нематерњи: 1. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Српска књижевност и језик - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа" ;издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства" 2. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Радна свеска - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа"; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"
Страни језик: Енглески - Енглески језик за I разред средње школе; Завод за уџбенике, Београд
Историја: Gépészet
Географија:
Математика: Збирка задатака из математике за ученике срењих школа Бранислава Богетић проф., Симбол, Нови Сад
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика, Никола Клем, Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике, Београд(2002)
Екологија и заштита животне средине:
Хемија и машински материјали:
Техничка физика- Müszaki: Техничка физика за први разред трогодишње машинске школе, Јово Малешевић, Тима Сегединац; Завод за уџбенике, Београд 2004. године
Техничко цртање - Géprajz: Géprajz, Berec Sándor, Atlantis Novi Sad
Механика:
Практична настава: