Средња школа - Лукијан МушицкиНаставни планови и програми и препоручени уџбеници
 
Гимназија - општи тип - наставни план и програм - PDF формат
Списак уџбеника за први разред гимназије:

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 1за први разред гимназије и средњих стручних школа

(890 дин)

Наташа Станковић – Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић

„Нови логос“

2. Енглески језик

N ew Opportunities Pre-Intermediate Pearson

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

 

3. Немачки језик

 

1. Optimal A2, nemački jezik za 1. i 2. razred srednje škole, udžbenik (1400 din)

2. Optimal A2, nemački jezik za 1. i 2. razred srednje škole, radna sveska (800 din)

Martin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag

 

 

Data status

4. Латински језик

Латински језик 1 за први разред гимназије (913 дин)

Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић

„ЗУНС“, Београд

5. Историја

 

Историја за 1. разред гимназије (803 дин)

Душан Илијин, Татјана Катић

„ЗУНС“, Београд

6. Географија

 

Географија 1, уџбеник за 1. разред гимназије (690 дин)

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„Клетт“

7. Биологија

 

Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе

(836 дин)

Радиша Јанчић, Мирко Цвијан, Нада Шербан

„ЗУНС“, Београд

8. Математика

 

Математика 1, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије (890 дин)

Небојша Икодиновић

„Клетт“

9. Физика

 

•  Физика за први разред гимназије (775,50 дин)

 

2.Физика збирка задатака са лабораторијским вежбама за први разред гимназије (594 дин)

Милан Распоповић

 

Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

 

„ЗУНС“, Београд

10. Хемија

 

Општа хемија за први разред средње школе (605 дин)

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

„ЗУНС“, Београд

11. Рачунарство и информатика

 

Рачунарство и информатика за први разред гимназије и средњих стручних школа (709,50)

 

Филип Марић

„Клетт“

12. Музичка култура

 

Музичка култура 1- уџбеник музичке културе за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназија општег типа (710 дин)

Александра Паладин

„Нови логос“

13. Ликовна култура

Ликовна култура 1 -уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа (760 дин)

Марина Чудов

„Клетт“

 
Списак уџбеника за други разред гимназије:

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

АУТОРИ

ИЗДАВАЧ

1. Српски језик и књижевност

Читанка 2за други разред гимназије и средњих стручних школе (890 дин)

Бошко Сувајџић, Наташа Станковић – Шошо, Александра Угреновић

„Нови логос“

2. Енглески језик

Остаје исти уџбеник који сте користили у првом разреду

( N ew Opportunities Pre-Intermediate Pearson)

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska

„Longman“

 

3. Немачки језик

 

1. Optimal A2, nemački jezik za 1. i 2. razred srednje škole, udžbenik (1400 din)

2. Optimal A2, nemački jezik za 1. i 2. razred srednje škole, radna sveska (800 din)

Martin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag

 

 

„ Data status “

4. Латински језик

Латински језик 2 за други разред гимназије (557 дин)

Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

„ЗУНС“, Београд

5. Историја

 

Историја за 2. разред гимназије општег и друштвенојезичког смера (799,70 дин)

Катарина Митровић

„ЗУНС“, Београд

6. Географија

 

Географија 2, уџбеник за 2. разред гимназије (870 дин)

Снежана Вујадиновић и Дејан Шабић

„Нови логос“

7. Биологија

 

Биологија за 2. разред гимназије општег смера

(1034 дин)

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

„ЗУНС“, Београд

8. Математика

 

Математика 2, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије (890 дин)

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, С. Алексић

„Клетт“

9. Физика

 

1. Уџбеник за 2. разред гимназије - општи и друштвени смер (687,50 дин)

 

2.Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије (650 дин)

Шетрајчић Јован, Распоповић Милан и Распоповић Зоран

 

Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург

„ЗУНС“, Београд

 

 

 

 

„Круг“

10. Хемија

 

Неорганска хемија за гимназије, ветеринарске и здравствене школе (715 дин)

Снежана Рајић

„ЗУНС“, Београд

11. Рачунарство и информатика

 

Информатика 2 - уџбеник за други разред гимназије (870 дин)

Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин

„Клетт“

12. Музичка култура

 

Музичка култура 2 за гимназије општег типа***

( ако буде објављена, а ако не, онда Музичка култура за 2. разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Соња Маринковић, ЗУНС)

???

„Нови логос“

13. Ликовна култура

Ликовна култура 2 - уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа (760 дин)

Лидија Жупанић Шуица

„Клетт“

14. Психологија

 

Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред средњих стручних школа (890 дин)

Биљана Милојевић Апостоловић

„Нови логос“

 

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Наставни план и програм - PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Српски језик и књижевност: "Српски језик 1 - Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа",Миодраг Павловић; издавач: "Клет"

Страни језик: Руски језик - Уџбеник за I разред за руски језик, Завод за уџбенике, Београд

Енглески језик - New Opportunities pre-intermediate, Pearson Longman

Историја: Историја за I разред четворогодишњих стручних школа, Драгољуб Кочић; Завод за уџбенике, Београд 2015.године
Математика: Математика за I разред средње школе, Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља; Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Никола Клем; Завод за уџбенике;Београд 2012.године или Информатика за први разред гимназије, др. Филип Марић, Клет
Екологија: Биологија-Екологија за I разред економске школе, Др. Драгослав Маринковић, Др Бранка Стевановић, Мр Катица Пауновић; Завод за уџбенике, Београд
Хемија: Хемија за 1.разред економске школе (Радивој Николајевић)
Основи економије: Основи економије за I разред, Богдановић Драгана, Иванишевић Гордана; Завод за уџбенике, Београд
Пословна економија: Пословна економија за I разред, економске школе, Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар Бојовић; Завод за уџбенике, Београд
Рачуноводство: Рачуноводство за I разред економске школе, Вера Познанић Леко, Завод зауџбенике
Савремена пословна кореспонденција: Савремена пословна кореспонденција за I разред економске школе; Мирослава Грујић, Милена Стегеншек, Елизабета Шарковић;Завод за уџбенике;Београд 2012.године

 

Област: ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - мађарски језик

Наставни план и програм - PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Мађарски језик и књижевност:

Српски језик као нематерњи: 1. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Српска књижевност и језик - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа" ; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства" 2. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Радна свеска - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа"; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"

Страни језик: Енглски језик - New Opportunities pre-intermediate, Pearson Longman
Историја: A tananyagot a szaktanár biztosítja a diákok számára
Музичка уметност:
Математика: Збирка задатака из математике 1, Мр Вене, Т. Богослав, Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика, Никола Клем, Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике, Београд(2002)
Географија:
Физика:
Биологија:
Општа и неорганска хемија:
Познавање материјала:
Ватрогасне справе и опрема :

Подручје рада: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР

Наставни план и програм, општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:

Српски језик и књижевност: "Читанка са књижевнотеоретским појмовима за први разред средње школе", Босиљка Милић, Љиљана Николић; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"

Страни језик: Руски језик - Уџбеник за I разред за руски језик, Завод за уџбенике, Београд

Енглески - Енглески језик за I разред средње школе; Завод за уџбенике, Београд

Историја: Историја за I разред четворогодишњих стручних школа, Драгољуб Кочић; Завод за уџбенике;Београд 2015.године
Математика: Математика за I разред средње школе, Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља; Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Никола Клем; Завод за уџбенике;Београд 2012.године или Информатика за први разред гимназије, др. Филип Марић, Клет
Географија: Географија за I и II разред средњих стручних школа, Мирко Грчић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006. година
Физика: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе
Хемија: Општа хемија за 1.разред средње школе (Славољуб Ђукић,Радивој Николајевић,Милена Шурјановић)
Екологија и заштита животне средине: Екологија и заштита животне средине за I разред средњих стручних школа, Иво Савић, Вељко Терзија; Завод за уџбенике, Београд
Познавање материјала: Познавање материјала за I и II разред средње школе у делатности личних услуга, Сенка Мазић, Завод за уџбенике, 1988. година
Основе анатомије и физиологије: Анатомија и физиологија за 1. разред медицинске и зуботехничке школе, Иван Анђелковић, Александар Стајковац, Александар Илић, Завод за уџбенике
Практична настава са технологијом рада: 1. Практична настава са технологијом рада 1 и 2, Светлана Матовић; Завод за уџбенике, 2011.година и 2. Стручни приручник, Динко Пекарић; Љубљана, 1973.год.

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА -српски језик

Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР, ИНСТАЛАТЕР, ЗАВАРИВАЧ

Наставни план и програм , општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Српски језик и књижевност: "Читанка са књижевнотеоретским појмовима за први разред средње школе", Босиљка Милић, Љиљана Николић; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"

Страни језик: Руски језик - Уџбеник за I разред за руски језик, Завод за уџбенике, Београд

Енглески - Енглески језик за I разред средње школе; Завод за уџбенике, Београд

Историја: Историја за I разред четворогодишњих стручних школа, Драгољуб Кочић; Завод за уџбенике;Београд 2015.године
Географија: Географија за I и II разред средњих стручних школа, Мирко Грчић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006. година
Математика: Математика за I разред средње школе, Р. Деспотовић, Р. Тошић, Б. Шешеља; Завод за уџбенике, Београд
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Никола Клем; Завод за уџбенике;Београд 2012.године или Информатика за први разред гимназије, др. Филип Марић, Клет

Екологија и заштита животне средине: Екологија и заштита животне средине за I разред средњих стручних школа, Иво Савић, Вељко Терзија; Завод за уџбенике, Београд

Хемија и машински материјали: Машински материјали за 1.разред машинске школе (Александар Седмак,Вера Шијачки-Жеравчић,Анђелка Милосављевић).
Техничка физика: Техничка физика за први разред трогодишње машинске школе, Јово Малешевић, Тима Сегединац; Завод за уџбенике, Београд 2004. године
Техничко цртање:
Механика: Механика, статика и отпорност материјала, Раде Раонић, Завод за уџбенике;Београд 2013
Практична настава:

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА -мађарски језик

Образовни профил: АУТОМЕХАНИЧАР, ИНСТАЛАТЕР, ЗАВАРИВАЧ

Наставни план и програм , општеобразовни предмети- PDF Формат, стручни предмети- PDF Формат

Списак уџбеника за први разред:
Мађарски језик и књижевност:
Српски језик као нематерњи: 1. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Српска књижевност и језик - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа" ;издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства" 2. Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић-Душановић: "Радна свеска - српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа"; издавач: "Завод за уџбенике и наставна средства"
Страни језик: Енглески - Енглески језик за I разред средње школе; Завод за уџбенике, Београд
Историја: Gépészet
Географија:
Математика: Збирка задатака из математике за ученике срењих школа Бранислава Богетић проф., Симбол, Нови Сад
Рачунарство и информатика: Рачунарство и информатика, Никола Клем, Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике, Београд(2002)
Екологија и заштита животне средине:
Хемија и машински материјали:
Техничка физика- Müszaki: Техничка физика за први разред трогодишње машинске школе, Јово Малешевић, Тима Сегединац; Завод за уџбенике, Београд 2004. године
Техничко цртање - Géprajz: Géprajz, Berec Sándor, Atlantis Novi Sad
Механика:
Практична настава: