Средња школа - Лукијан Мушицки 

 

Министарство просвете је, са циљем превенције насиља у образовно васпитним установама, припремило следећа документа:

•  Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и заемаривања у образовно-васпитним установама.

•  Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним установама.

 

У нашој школи делује Тим за превенцију насиља у следећем саставу,професори:

1.Тарбук Богданка,

2.Радић Миломир,

3.Јунг-Фењвеши Марија,

4.Љубичић Гордана,

5.Мишковић Милорад,

6.Алексић Дражена,

7.Лазић Биљана,

8.И. Поповић

9.Павлис Јанко

Чланови Тима у школи дежурају по следећем распореду:

 

Дежурство наставника -чланова тима за превенцију насиља

ПРЕ ПОДНЕ ПАРНА СМЕНА

 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ ПАРНА СМЕНА

 

ПРЕ ПОДНЕ НЕПАРНА СМЕНА

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ НЕПАРНА СМЕНА

Ученици се могу обратити за савет или помоћ члановима Тима као и свим запосленима у школи!