Средња школа - Лукијан МушицкиДРАГИ ОСМАЦИ-УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ПРЕД ВАМА ЈЕ ДОНОШЕЊЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ У ЖИВОТУ!

КУДА ДАЉЕ?

ЗАШТА СЕ ОПРЕДЕЛИТИ?

КОЈИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ И ПОДРУЧЈЕ РАДА?

КОЈУ ШКОЛУ?

Опредељење за једно занимање и школу није само избор онога што ћете радити и што ће вам се дешавати следећих неколико година. Избор занимања одређује оно што ће чинити важан садржај вашег будућег живота.

Зато ваш избор несме бити резултат недовољно промишљеног и случајног опредељења. Одлука овакве врсте мора се доносити пажљиво. Морате је доносити сами без притиска других. Пре коначне одлуке неопходне су вам и додатне информације:

* представа о вашим способностима, и да ли би вам посао из домена образовног профила причињавао задовољство

* каква је перспектива изабраног профила(могућност да се нађе посао, да се настави школовање и услови стручног усавршавања)?

* шта се ради у оквиру радног заниманаја(образовног профила), који послови?

Да би сте решили решили дилему око избора образовног профила школа "Лукијан Мушицки" вам у 2014/15 години нуди следеће образовне профиле:

   

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

Аутомеханичар
Заваривач

Уколико имате спретне руке, кординацију покрета, волите аутомобиле, занима вас како раде, желите да их поправљате, онда ово занимање припада вама. Током трогодишњег образованаја, стећи ћете основе стручног знања у нашој школи и школског радиониц, а тајне аутомеханичарског заната испећи ћеш код мајстора на пракси.

По завршетку школовања могуће је запослење у пољопривредним организацијама и предузећима за градски превоз, у већим сервисима, а уз одлично знање које се стиче у школи , велика је могућност самосталног бављења овим послом.

-Након што положите завршни испит бићете у стању да:

* препознајете делове и разумете принцип рада мотора

* вршите сервисно одржавање моторних возила

* утврдите кварове и исте отклоните на возилу

* разумете принцип рада преносног кочионог система и система за управљање возилом и откријете кварове код истих

* рационално и адекватно употребљавате алате и приборе за монтажу и демонтажу

* самостално користите цртеже и техничку документацију

Уколико желите да овладате најразноврснијим технолошким поступцима, да се што пре укључите у свет рада, а при томе сте спретни, брзи и прецизни, онда је за вас ово прави избор.

Недостатак заваривача је евидентан, не само код нас, него и у целој Европи. Ззаваривачи су најтраженије занимање у Европи.

 

 

 
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Фризер
Педикир и маникир

Волиш стваралачки рад? Желео би да правиш фризуре у тренду? Привлачи те свет фризерских салона? Интересују те тајне неге косе, шишања, фарбања и других мајсторија? Код нас, током трогодишњег школовања, то можеш научити! Поред практичних знања, развијања интересовања за сталним усавршавањем и учествовањем на разним такмичењима, семинарима, сајмовима, изучаваћеш и анатомију, психологију, дерматологију, естетику струке,... да би био што успешнији фризер. Практичну наставу ћеш обављати у савременом, са стилом, опремљеном салону наше школе.

Након завршеног трогодишњег школовања, ако желиш, школовање можеш наставити на разним академијама овог профила, иностраним семинарима,...

Наставу изводе наставници практичне наставе од којих ћете научити доста о овом занимању које као и остали профили представљају једну врсту уметности.

Дођите и уверите се и сами!!!

Руке и нокте већина људи примећује већ у првом контакту са другом особом, те се мора имати у виду да они много говоре о личности, старосној доби, животном стилу, па је стога важно да руке и нокти увек буду уредни и неговани. Маникири и предикири се старају о томе да руке, стопала, као и нокти, добију потребну негу и изгледају уредно, здраво и неговано. Они уочавају промене на ноктима, уклаљају их и обликују у складу са актуелним трендовима..

У току трогодишњег школовања ученици стичу стручно образовање базирано на савременим достигнућима науке, технологије и праксе и оспособљавају се са самостално извиођење педикирских и маникирских процедура.

Дођите и уверите се и сами!!!

 
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТАРЦИЈА
економски техничар Техничар заштите од пожара

Уколико сте одговорни, комуникативни, тачни и ажурни, а желите да проучите друштвене науке, онда је ово прави избор за вас.
Током четворогодишњег образовања, стећи ћете неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа.

-Овај образовни профил даје добру основу за запослење у многим предузећима, банкама,осигуравајућим друштвима и то на финансијским, књиговодственим, благајничким, комерцијалним пословима и сл.

-По завршетку школовања, можете уписати разне више школе и факултете, али и проширити своја стручна знања уписом на економски факултет.

-Након положеног завршног испита,бићете у стању да:

* водите благајничко пословање
* књижите пословне промене
* попуњавате књиговодсвена документа
* брачунавате зараде и камате кредита
* планирате и организујете пословне активности

Треба да спречи избијање пожара (ПРЕВЕНТИВА)
проучавањем хемијских и физичких особина горивих материја, проучавањем пожарне оптерећености објеката,
изучавањем и инсистирањем на поштовању прописа и закона о заштити од пожара

Такође, да угасе настали пожар и спрече ширење (РЕПРЕСИВА) проучавањем теорије горења,
проучавањем особина грађевинских материјала,
упознавањем са справама и опремом за гашење пожара,
увежбавањем тактике гашења пожара.

 

Техничари заштите од пожара (ватрогасци) штите људе и имовину угрожене пожаром. Поред гашења пожара, ватрогасци истовремено могу спасавати људе и пружати прву помоћ, проветравати просторије захваћене димом, износити ствари из просторија захваћених пожаром и обављати низ других послова. Осим што спасавају људе и имовину, ватрогасци помажу и у другим опасностима, као што су поплаве, олујно невреме, саобраћајне, еколошке и друге незгоде, несреће и катастрофе.

 

Омогућена је вертикална проходност ка свим факултетима у Новом Саду осим медицинског и фармације, а то су : Факултет техничких наука, ПМФ (у оквиру студијског програма - ХЕМИЈА БИОХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ), Технолошки факултет (специјалистичке студије - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) и Пољоприврени факултет.