Средња школа - Лукијан Мушицки


 

Fogadás a temerini városházán
2o15.júniús 19-én 1o órai kezdettel fogatatásban részesültek a temerini "Lukijan Mušicki" Középiskola végzős diákjai és tanárai. A diákokat és a tanárokat a temeri-ni polgármester fogadta a városházán. Üdvözölte az összegyülteket,gratulált az év- folyam diákjainak: Bancsi Krisztinának és Alekszandrović Nikolának, ajándékkal kedveskedett nekik. Utoljára az iskolánk igazgatója Milomir Radić szólt a résztvevőkhöz. Üdvözölte és ajándékkal lepte meg az iskola nevében az évfolyam diákjait meg a példás, dicséretben részesült tanulókat.
 
Az újvidéki Fodrász Egyesület szereplése a temerini "Lukijan Mušicki" Középiskolában
A rendezvény időpontja 2o15.június 4-ke volt,8-11óráig, a helyszín pedig az iskolánk fodrász műhelye. Az előadó az újvidéki Fodrász Egyesület elnöke volt,a résztvevők pedig a II.1 osztály tanulói és a gyakorlati oktatást előadó tanárnők: Jovanovski Sanja és Kossuth Edit voltak.Az előadás a hajfestés,hajvágás a hajformázás titkairól szólt. Íme egy kis ízelítő a tanfolyamról!
 

In kluzív oktatás - a tanulók tevékenységei 2014. november 16-án.

A “Lukijan Mu šicki“ Szakközépiskola és Temerin községének Fiatalok Irodája 2014. szeptember folyamán együttesen megalapították az inklúziós oktatást támogató t ársas csapatot. Három felkészítő modult szerveztek meg az érdekelt középiskolások számára, a következő témákra: kommunikáció, csapatmunka, különböző erőszak típusok, inklúzió, különbözőinklúziós formák, inklúziós oktatás. Ainklúziós társas csapat tagjai egy kis helyi intézkedést gondoltak ki a oktatási és szociális inklúzió népszerűsítése érdekében.

2014. november 6-tól megvalósult a fiatalok akciója, amellyel az inklúziós oktatás értékeit népszerűsítették, de egyben a temerini lakkosság tudatosságát is felmérték az inklúzióról, az inklúziót népszerűsítő rendezvényekről, valamint azokról az álláspontokról is, hogy ki a felellős az esélyegyenlőségért és a sokszínűség tiszteletben tartásáért.

     

 

 

AZ ELFELEJTETT JÁTÉKOK MINI OLIMPIÁJA II.

2014. június-novembere között a temerini „LukijanMušicki” Szakközépiskola inklúziós oktatásával megbízott csapata a „Necovanje 2” néven futó projekten dolgozik, a „Szerbiai oktatás előbb vitele az inklúziós oktatás hálózatának fejlesztésével” amelyet az inklúziós oktatás hálózata és az UNICEF vezetnek.

Egyik tevékenysége az inklóziós projektnek „Az elfelejtett játékok mini oplimpiája” rendezvény szervezése is, mely 2014. október 11-én tartottak meg, a temerini sportcsarnokban 10h-12h között.

A rendezvényen Temerin községének minden oktatási intézménye részt vett, valamint a Szociális munka Központjának-Gyerekek Nappali Központjának képviselői is. Összesen 35 résztvevő volt a következő intézményekből:

•  „VeljkoVlahović ” Óvoda Temerin

•  „PetarKočić” Általános Iskola Temerin

•  „Kókai Imre” Általános Iskola Temerin

•  „SlavkoRodić” Általános Iskola Jármos

•  „DaniloZelenović” Általános Iskola Szőreg

•  „LukijanMušicki” Középiskola Temerin

•  „CZSZR” – Gyerekek Nappali Központja

A különböző intézmények képviselői kevert csapatokat állítottak fel. Sárga, piros, kék, narancssárga és a rózsaszín csapat öt különböző játékban vett részt: „Vidám iskola”, „Vidd át a labdákat”, „Piramis dől össze”, „Érintsd meg a hálót” és „Küzdd le az akadályokat”. A különböző korú, nemű, anyanyelvű és fejlettségi szintű gyerekek egymás között kommunikáltak és együttműködtek a csapataikon belül. Ahhoz, hogy a csapatuk sikeresen végezze el a feladatát, sok együttműködésre, türelemre, figyelmességre, toleranciára és támogatásra volt szükség.

A rendezvényt különböző kreatív műhelyek előzték meg – plakátok készítése, standok díszítése, kellékek készítése, a műsorvezetők előkészülete és a résztvevőké is. Az előkészítő tevékenységekben 34 tanuló vett részt, a rendezvény megvalósításában 36 tanulója a „LukijanMušicki” Szakközépiskolának.

A rendezvény alapcélja, hogy az együttes tevékenységek által az inklúziós oktatás értékei kerüljenek középpontba, valamint a helyi közösségre való hatás annak érdekében, hogy érzékelje az inklúziós oktatás fontosságát és támogassa további alkalmazását és fejlesztését.

„Az elfelejtett játékok mini olimpiája II.” –nak a következő támogatói voltak:

•  TemerinKözségamelybiztosította a résztvevőkésszurkolókszállításátSzőregrőlésJármosról.

•  “Kreatívműhely” amelynektagjaimegvendégelték a résztvevőket.

•  “FiatalokIrodájaTemerin” és a “KreatívÖsszejövetelKözpont” amelyekműszakitámogatástbiztosítottak.

•  “VukKarad ž ić” MűvelődésiEgyesületĐurđevoból, amelynektagjaiĐukićAndjelkovalazélen a rendezvényszórakoztatórészévelvoltakmegbízva.

•  “KAP” temerini civil egyesület.

 

A rendezvényt kb. 200 vendégkövetteésezek k özül kiemelnénkjászapátivendégeinket Magyarországról. Különvendégünk volt még Sabah Al Zubeidi is, akiirakiköltőésújságíróvalamint a belgrádi “Mezopotámia” emberijogokszervezeténekazelnöke.

Lefontosabberedménye a rendezvénynek,azhogymindannyianszépenegyüttbarátkoztunk, játszottunkésjóléreztükmagunkatés, hogymindannyiangyőzteskéntmentekhaza, jóságotünnepelve, nemességet, toleranciátésazegyenlőségetamelyekértmindannyianküzdünkazokatatásiintézményekben, azönkormányzatunkban, de azegésztársadalombanaholélünk.

     
 
A temerini Lukijan Mušicki Középiskola II.4, II.5, III.5, III.6 és IV.5 tagozatok diákjai osztályfőnökeikkel szombaton, szeptember 13-án meglatogatták a temerini Tájházat. A látogatás egyben az iskola és e jelentős kultúrintézmény közötti szorosabb együttműködés kezdete.