Средња школа - Лукијан МушицкиÚjságíró szakcsoportok VIII. találkozója

Iskolaújságunk, a “Korosztályunk” szerkesztősége Skenđić Aleksandra tanárnő vezetésével részt vett a Karlócán megtartott találkozón. A találkozó jó alkalom volt arra, hogy bemutassuk saját lapunkat, mások munkájába is betekintést nyerjünk valamint ötleteket gyűjtsünk a további munkához. A találkozót a rendőriskola épületében rendezték meg. Rajtunk kívül még 15 iskola képviseltette magát. Két műhelymunkán vettünk részt, az egyiken betekintést nyertünk az internetes újságírás alapjaiba, még a másikon a facebook csapdáiról hallgattunk előadást. A tanárok külön előadáson vettek részt, ahol az iskolaújságok jövőéről beszélgettek, valamint elemezték a résztvevő iskolák újságait. Habár a legtöbb újság jobb papírra nyomódik és nagyobb példányszámban a mi újságunk jó kritikát kapott a tartalomra. Az előadások után körbejártuk az iskola épületét, ami mindannyiunkat lenyűgözött. Rend és tisztaság uralkodik benne, korszerűen van felszerelve. A további együttműködés reményében a végén e-mailt és telefonszámot cseréltünk a résztvevőkkel, és egy nagy élménnyel tértünk haza a nap végén.

„Vezető leszek” projektum iskolánkban

Ezt a projektumot a fiatalok számára szervezte a Fogyatékkal Élők Felzárkóztatásáért Szervezet, és az oktatásügyi minisztérium is támogatta. A projektum célja megtanítani a fiatalokat, hogyan tudják leggyorsabban és legegyszerűbben megvalósítani ötleteiket. Ez a projektum 3 műhelyből állt, amiket különböző helyszíneken tartottak meg. Az első összejövetelen az ismerkedés után előadások következtek. A téma a változás volt amit szeretnénk látni. Sok hasznos információt kaptunk civil szervezetekről, projektumokról, médiáról, és arról hogyan tudunk legegyszerűbben együttműködni. A második műhelyen előbb értékeltük az előzőleg hallottakat, majd legtöbb időt az elképzelt projektumok írásának szenteltük. A harmadik műhelymunka keretén belül, amire Karlócán került sor, összeállítottunk egy kérdőívet és felmérést készítettünk arról, hogy mivel múlik a falubeliek szabadideje. Később közösen elemeztük a felmérés eredményét. Szó volt még hazai és nemzetközi volontőr szervezetek működéséről is. A részvétről elismervényt is kaptunk, de evvel még korán sem ért véget a projektum. Célunk, hogy az itt szerzett tudás által megvalósítsuk ötleteinket, és ezzel valami hasznosat tegyünk környezetünk, iskolánk számára.

 

„Centrifuga” – Temerinfest 2008.

A „Centrifuga” projekt keretein belül iskolánk néhány tanulója drámai műhelymunkán vett részt. így mesélnek róla: hogy könnyebb legyen az ismerkedés játékokat játszottunk. Evvel oldottuk a feszültséget, és a fogyatékkal élő gyerekek, akik velünk együtt részt vettek a műhelyen is felszabadultak. Gyorsan jó hangulat alakult ki. Ez után szerepeket osztottunk, és kezdődhetett a kemény munka. A munka folyamán egyre inkább mint csapat kezdtünk működni, és lassan a színdarab is összeállt. A műhelymunkán megtanultuk, hogy becsülni kell mindent amink van, de azt is, hogy a siker érdekében kitartónak kell lenni. A legfontosabb mégis az volt számunkra, hogy jól szórakoztunk és új barátokra tettünk szert.