Средња школа - Лукијан Мушицки


MI AZ ERŐSZAK?

 

Az erőszak az agresszióhoz hasonló fogalom-de azzal nem azonos és nem szinonímák -, szándékos fenyegetőzés vagy fizikai erő fitogtatása olyan helyzetekben, melyekben nagy valószínűséggel jelenik meg mással szembeni fizikális sértés vagy érzelmi trauma.

Az iskolai erőszaknak több formája is létezik: tanár→diák, diák→tanár, diák→diák, illetve diák→iskolai felszerelés irányába történő erőszak.

Kiemelt téma a gyermekpszichiátriában a diák→diák elleni erőszak, mivel egyre több ilyen jellegű probléma kerül a látókörünkbe. Az iskolai erőszaknak ezt a formáját bullying -nak (zaklatás, terrorizálás) nevezzük. Ennek pontos meghatározása a következő:

Olyan agresszív viselkedés típus, mely

 • Ártani vagy zaklatni akar
 • Ismételten előfordul
 • Jellemző, hogy az erőviszonyok nincsenek egyensúlyban

 

Maga a bullying direkt (fizikai tettlegesség, vagy verbális csúfolódás, ijesztgetés), vagy indirekt (szociális kirekesztés, kiközösítés) módon történhet. A mai modern technikai eszközök sajnos lehetővé teszik az interneten keresztül történő bántalmazást is, mely már külön fogalom és kategória, a cyberbullying.

A legtöbb bántalmazó egyben áldozat is. A fiúk közül nagyobb arányban kerülnek ki a bántalmazók. A bullying fiatalabb gyermekek körében gyakoribb. Fiúkra a fizikai bántalmazás jellemzőbb, míg a lányokra a közvetett, szóbeli. Legtöbbször azonos neműekre irányul. Gyakori helyszínek lehetnek az osztály, WC, játszótér.

Fontosn, hogy a tanárok és szülők is információt kapjanak arról, hogy milyen tipikus helyzetek és állapotok lehetnek az iskolán belüli erőszak a forrásai és formái:

 • Fogyatékosság miatti gúnyolás→egyes tulajdonságok miatt nevetségessé teszik szokásait, beszédét, járását.
 • Arra céloznak, hogy nem normális, összebeszélnek mögötte; sértő hazugságokat terjesztenek róla; családját, körülményeit kritizálják, gúnyolják.
 • Etnikai csoportja, vallása miatt támadják.
 • Fenyegetik szóban, írásban; fizikailag bántalmazzák; szexuálisan zaklatják.
 • Helyét, holmiját feldúlják, dolgait elveszik, tönkreteszik.
 • Megalázó vagy tiltott dolgokra kényszerítik.
 • Állandóan félbeszakítják, lökdösik, mutogatnak rá.
 • Nem beszélnek vele, kirekesztik, levegőnek nézik.

 

Mit tehetünk az iskolai erőszak ellen?

 

Az Oktatási Minisztérium az erőszakmegelőzés céljából az oktatási és nevelési intézményekben a következő rendeleteket hozta meg:

•  rendelet a gyermekek és tanulók megóvásáról az erőszaktól az oktatási és nevelési intézményekben

•  rendelet az erőszak megelőzési terv meghozataláról az oktatási és nevelési intézményekben.

 

 

Iskolánkban működik az Erőszak megelőzési csapat a következő tanárok összetételében:

•  Tarbuk Bogdanka

•  Radić Milomir

•  Fenyvesi-Jung Mária

•  Ljubičić Gordana

•  Misković Milorad

•  Stajer Angéla

•  Aleksić Dražana

•  Lazić Biljana

•  Fehér Anikó

•  I. Popović

•  Pavlis Janko

 

Az erőszak-megelőzési team tagjainak ügyeletei

 

DÉLELÓTTI PÁROS VÁLTÁS 

 

DÉLUTÁNI PÁROS VÁLTÁS

 

DÉLELÓTTI PÁRATLAN VÁLTÁS

 

DÉLUTÁNI PÁRATLAN VÁLTÁS