Средња школа - Лукијан Мушицки


Школски Тим за инклузивно образовање чине:

Координатор тима: Нада Срећков, педагог

- Мартина Јањанин, наставник рачунарства и информатике

- Силвиа Кантар Фараго, наставник мађарског језика и књижевности

- Ангела Гал, наставник математике

- Сања Јовановски, наставник практичне наставе

- Александра Скенџић, наставник српског језика и књижевности а је у бившем

- Представник Савета родитеља

 

Инклузија и инклузивно образовање

Под термином инклузија ( inclusio - латински: укључење, укључивање) подразумева се потпуно учешће свих људи у друштвеном животу, без обзира на узраст, пол, национално, верско и

социо–економско порекло, опредељења, способности и здравствено стање.

Инклузивно школовање промовише образовање за све ученике, у складу са њиховим могућностима. Овакав приступ захтева одређене промене у размишљању људи, промене у ставовима и схватању различитости. То је дуготрајан процес, нешто на чему треба предано радити.

У инклузивној школи рад се организује тако да се сваком детету осигура школовање

према његовим способностима.

 

Одлике инклузивне школе:

•  осећајност и хуманост

•  индивидуализација наставе, која ће бити могућа само на основу дуже опсервације и идентификације потреба и проблема ученика

•  употреба што конкретнијег и што очигледнијег наставног материјала при усвајању појмова

•  стимулисање што више чула ученика при учењу (вид, слух, кинестетик а... )

•  добра сарадња породице и школе

•  помагање ученицима да стечена знања користе у новим ситуацијама и да их повезују са животом

•  често понављање и коришћење чињеница које се већ налазе у искуству ученика

•  прилагођавање дидактичк их материјала , текстова , слика , апликација и сл. у складу са разноликим способностима ученика

•  рад на социјализациј и ученика

•  омогућавање вршњачког учења

•  предност је на страни рада у групи и пару и рад а кроз радионице, у односу на фронталн и рад

•  прецизно програмира ње садржаја радних активности

•  поштовање индивидуализ ованог темпа рада и напретка

 

Презентација о инклузији

  Лого

 

 

Тим за инклузију Средње школе „Лукијан Мушицки “ формиран је у септембру месецу 2010. године. Чланице тима од његовог оснивања су Нада Срећков, Мартина Јањанин, Сања Јовановски , Силвиа Кантар Фараго и Александра Скенџић, а од 2011. г. и Ангела Штајер.

У октобру 2010. године наша школа је, као једна од 25 модел школа у Србији, ушла у реализацију пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја : ДИЛС- Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања.

Од јануара 2011. г. до септембра 2011. г. у СШ „Лукијан Мушицки“ у оквиру ДИЛС пројекта реализован је пројекат „Питамо се сви“.

Активности пројекта „Питамо се сви“: обуке и семинари за све наставнике, интерни семинари, креативне радионице за израду ревизита, позивница, плаката..., представ а „Марко Краљевић“ , Сајам имагинарних предузетника, прилагођавање школског простора и постављање знакова у школском објекту .

У октобру 2012. г. у сарадњи са Удружењем грађана „КАП“ из Темерина и Активом жена Бачки Јарак реализован је пројекат „Отворена врата“, чији је циљ био унапређење међусекторске сарадње у локалној заједници, повезивање припадника различитих генерација и промовисање постигнућа жена из маргинализованих група. Ученици су припремили и извели представу „Поп Ћира и поп Спира“, за коју су костиме радиле жене из Актива жена Бачки Јарак, а реквизите су израдили ученици у сарадњи са члановима Удружења грађана „КАП“ из Темерина.

У оквиру пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању“, који реализује Мрежа подршке ИО у сарадњи са групом Мост, у партнерству са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а уз финансијску подршку СДЦ-а , СШ „Лукијан Мушицки“ реализовала је пројекат „Нецовање“ у периоду од јануара до маја 201 3 . г.

Активности пројекта „Нецовање“: формирање локалне инклузивне мреже , промоција инклузивне пр аксе и сензибилизација локалне средине , организовање Мини-олимпијаде заборављених игара .

 

У оквиру ова два пројекта реализоване су многе активности: обуке и семинари за све наставнике, интерни семинари, креативне радионице за израду ревизита, позивница, плаката..., представе, сајам имагинарних предузетника,прилагођавање школског простора и постављање знакова у школском објекту, формирање локалне инклузивне мреже, промоцији инклузивне праксе и сензибилизацији локалне средине, организовање мини- олимпијаде заборављених игара.

 

29.04.2013. у одељењу I 4 одржана је радионица „Бонтон инвалидности“, у сарадњи са Удружењем грађана „КАП“ из Темерина.

 

Чланови смо националне Мреже подршке инклузивном образовању - МИО, као и регионалне Мреже подршке инклузивном образовању, од дана њеног оснивања.

Нецовање 2
Погледајте презентацију у PDF формату
Процедура за ИОП
   

ВИДЉИВЕ И НЕВИДЉИВЕ ВЕЗЕ

У суботу 16. 04. 2016. г. наша школа угостила је едукативни караван подршке за децу и младе са инвалидитетом, који је, обилазећи места у Србији, стигао и у Темерин.

Посета је део пројекта „Видљиве и невидљиве везе“ који реализује УГ „Плава шкољка“ из Београда, уз подршку компаније Vip mobile .Њих су у Темерину угостили представници УГ „Кап“ из Темерина и УГ „Родитељ“ из Сирига.У реализацији пројектних активности у Темерину учествовали су и Општина Темерин, Канцеларија за младе Темерин, Локална инклузивна мрежа „Нецовање“, СШ „Лукијан Мушицки“, ЦСР -Дневни центар за децу и младе, Центар креативног окупљања, Креативна радионица Темерин, Драмска радионица „Цврчак“, Туристичка организација Темерин, Креативно-афирмативна организација „Парнас“ и Културни центар Темерин.

У пријатном амбијенту дворишта школе наши ученици су се дружили са гостима, помагали им у изради украса од пластелина, а од њих су учили како се боћа. Најлепши призор је био када су се сви присутни окупили у велики круг како би се добацивали лоптом. Свако је нашао начин да ужива у некој од понуђених активности. Ово дружење још једном је истакло лепоту различитости, доброте, другарства и толеранције. Заједно можемо више!